Lên men hoàn toàn m gam glucozo thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)­2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Giá trị m là :  

A.

A: 64,8

B.

B: 72

C.

C: 144

D.

D: 36

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...