Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 50 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là:

A.

60.

B.

58.

C.

30.

D.

60

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

48.

nCO2 = nCaCO3 = 0,5 mol => mCO2 = 0,5.44 = 22gam

C6H12O6 => 2CO2 

180                2.44

x gam              22 gam

=> x = 45gam

Vì H = 75% nên lượng thực tế dùng là m = 60 gam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...