Lí do nào khiến Mị chấp nhận cuộc sống ở nhà thống lí mà không có ý định giải thoát cho mình ngay cả khi cứu A Phủ?

A.

Mị bị ràng buộc bởi thần quyền, con ma nhà thống lí đã nhận mặt Mị từ khi Mị về làm dâu.

B.

Mị sợ uy quyền của thống lí.

C.

Mị cam chịu, chấp nhận cuộc sống nô lệ.

D.

Mị là người đàn bà yếu đuối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mị bị ràng buộc bởi thần quyền, con ma nhà thống lí đã nhận mặt Mị từ khi Mị về làm dâu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.