Liên bang Nga không giáp với

A.

biển Ban Tích.

B.

biển Đen.

C.

biển Aran.

D.

biển Caxpi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

biển Aran.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.