Liên kết vùng đã giúp cho người dân các nước trong vùng

A.

lựa chọn quốc gia trong vùng để làm việc.

B.

nhận được thông tin các nước qua báo chí bằng tiếng nói của nước.

C.

sinh viên các nước trong vùng có thể theo những khóa đào tạo chung.

D.

Tất cả các ý trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các ý trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.