Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới vào thời gian nào?

A.

Năm 1950

B.

Giữa những năm 70

C.

Nửa cuối những năm 70

D.

Năm 1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giữa những năm 70

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.