Liệu pháp gen là:          

A.

Làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

B.

Thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bệnh bằng các gen lành.   

C.

Phục hổi chức năng các gen đột biến gây bệnh.   

D.

Loại bỏ ra khỏi cơ thể người các gen gây bệnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Liệu pháp gen là thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bệnh bằng các gen lành.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.