lim 16n2+n-73n-1 là:

A.

0.

B.

43.

C.

+.

D.

-.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Áp dụng công thức tính giới hạn của dãy số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.