Loại đá và khoáng chất nào sau đây không chứa canxi cacbonat?

A.

Đá vôi.

B.

Thạch cao.

C.

Đá hoa cương.

D.

Đá phấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thạch cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.