Loại đất badan có tầng phong hóa sâu, giàu chất dinh dưỡng phân bố chủ yếu ở vùng nào của nước ta?

A.

Tây Nguyên.

B.

Đông Bắc

C.

Đông Nam Bộ

D.

Bắc Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...