Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất phải cải tạo ở nước ta hiện nay là

A.

đất phèn

B.

đất mặn

C.

đất xám bạc màu

D.

đất than bùn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất phải cải tạo ở nước ta hiện nay là đất phèn (xem Atlat trang 11).

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.