Loại đột biến gen ít gây hậu quả nghiêm trọng hơn cho sinh vật

A.

thay thế và mất một cặp nuclêôtit.

B.

thay thế và chuyển đổi vị trí một cặp nuclêôtit.

C.

thay thế và thêm một cặp nuclêôtit.

D.

chuyển đổi vị trí và mất một cặp nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thay thế và chuyển đổi vị trí một cặp nuclêôtit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.