Loại đột biến làm tăng số loại alen trong cơ thể là    

A.

A. đột biến lệch bội.                                        

B.

B. đột biến gen.  

C.

C. đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể                 

D.

. D.đột biến đa bội.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Loại đột biến làm tăng số loại alen trong cơ thể là đột biến gen. Từ 1 gen ban đầu bị đột biến có thể tại thành các alen mới. Chọn B.    

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...