Loại gió hoạt động thường xuyên ở nước ta là:

A.

Tín phong Bắc bán cầu.

B.

Gió mùa Đông Bắc.

C.

Gió mùa Đông Nam.

D.

Gió mùa Tây Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.