Loại gió nào làm thời tiết nóng và khô vào mùa hạ ở vùng Bắc Trung Bộ:

A.

Gió mùa đông bắc.

B.

Gió mùa đông nam.

C.

Gió phơn.

D.

Gió mùa đông bắc và gió mùa đông nam hoặc gió phơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gió phơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.