Loại hình không chuyển dịch trong quá trình vận tải, có cước phí rất rẻ là

A.

đường ôtô

B.

đường sắt

C.

đường ống 

D.

đường biển

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đường ống 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...