Loài lúa nước có 2n = 24. Một hợp tử của loài nguyên phân. Vào kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử trên có tổng số 72 cromatit. Kết luận đúng về hợp tử trên là:           

A.

Thể ba nhiễm.

B.

Là thể đa bội lẻ.

C.

Là thể đa bội chẵn.

D.

Là thể một nhiễm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Loài lúa nước có 2n = 24 → n = 12. Kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên có tổng số là 72 cromatit. Số lượng NST có trong hợp tử là: 72 : 2 = 36. Vậy hợp tử mang bộ NST tam bội → Thể đa bội lẻ.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...