Loại tài nguyên du lịch nhân văn nào sau đây không có nhiều ở vùng du lịch Bắc Trung Bộ?        

A.

Di sản văn hóa thế giới.        

B.

Di tích lịch sử cách mạng.

C.

Lễ hội truyền thống.

D.

Bãi biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...