Loại tế bào nào sau đây có chứa nhiều rizôxôm nhất?

A.

tế bào bạch cầu.

B.

tế bào thần kinh.

C.

tế bào cơ.

D.

tế bào hồng cầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tế bào bạch cầu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...