Loài thực vật xuất hiện đầu tiên ở môi trường cạn là:

A.

dương xỉ.

B.

quyết trần.

C.

rêu và địa y.

D.

các loại tảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

quyết trần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...