Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng là

A.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức

B.

nông dân.

C.

công nhân và nông dân.

D.

công nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

công nhân và nông dân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.