Lực lượng chủ lực mà Việt Nam Quốc dân đảng chú trọng xây dựng là

A.

tư sản, tiểu tư sản trí thức

B.

công nhân và nông dân.

C.

nông dân.

D.

binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.