Lực lượng đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ là

A.

quân Nhật.

B.

quân Anh.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

quân Anh và quân Nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

quân Nhật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.