Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong Chiến tranh cục bộ là lực lượng nào?

A.

Lực lượng quân đồng minh của Mĩ

B.

Lực lượng quân Mĩ

C.

Lực lượng quân đội Sài Gòn

D.

Tất cả các đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lực lượng quân Mĩ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.