Lực lượng lao động có kỹ thuật được tập trung đông nhất ở:

A.

Đồng Bằng Sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.

B.

Hà Nội - Hải Phòng - TPHCM - Đà Nẵng.

C.

Đồng bằng duyên hải miền Trung.

D.

Miền núi và trung du phía Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đồng Bằng Sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ là 2 vùng có kinh tế - xã hội phát triển mạnh nhất của cả nước nên có lực lượng lao động có kỹ thuật được tập trung đông nhất cả nước.

Vậy đáp án là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...