Lực lượng nào đã giúp đỡ thực dân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn?

A.

Quân Nhật.

B.

Bọn tay sai.

C.

Quân Anh.

D.

Quân Anh và quân Nhật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quân Anh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.