Lực lượng tham gia cuộc binh biến Đô Lương là

A.

nông dân, công nhân và binh lính.

B.

các tầng lớp nhân dân và binh lính.

C.

binh lính người Việt trong quần đội Pháp.

D.

nông dân và binh lính

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

binh lính người Việt trong quần đội Pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.