Lúc t = 0 một vật dao động điều hòa có gia tốc và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn:

A.

x = Acos(ωt + ).

B.

x = 2Acos(ωt − ).

C.

x = 3Acos(2ωt − ).

D.

x = 4Acos(3ωt + ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = Acos(ωt + ).

  • Phương trình dao động của vật: x = Acos(ωt + φ).
  • Phương trình vận tốc: v = −Aωsin(ωt +φ).
  • Phương trình gia tốc: a = −Aω2cos(ωt +φ).

Vậy phương trình dao động của vật: x = Acos(ωt + ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...