Lực tương tác giữa hai điện tích 10−9 (C) khi cách nhau 10 (cm) trong không khí là

A.

9.10-7 (N).

B.

9.10-6 (N).

C.

9.10-9 (N).

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9.10-7 (N).

F = k. = 9.109 = 9.10-7 (N).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.