Lực tương tác giữa hai điện tích 10−9 (C) khi cách nhau 10 (cm) trong không khí là

A.

9.10-7 (N).

B.

9.10-6 (N).

C.

9.10-9 (N).

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9.10-7 (N).

F = k. = 9.109 = 9.10-7 (N).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...