Lương tháng của 20 công nhân trong một công ty cho bởi mẫu số liệu sau (đơn vị : triệu đồng):

1,64 1,78 2,17 1,46 1,69 1,28 1,84 2,31 1,22 1,51
1,44 1,76 1,47 1,81 2,14 1,78 1,85 1,57 1,77 1,96

Xét nhóm 45% công nhân có lương cao nhất. Số người có lương thấp nhất trong nhóm này là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhóm 40% công nhân có lương cao nhât có 20 . 45100 = 9 (người). Có 4 + 2 + 1 = 7 công nhân có lương từ 1,8 triệu trở lên. Ta phải chọn thêm 9 - 7 = 2 công nhân có lương cao nhất trong số 6 công nhân có
lương thuộc lớp [1,6 ; 1,8) triệu. Đó là: 1,64 triệu ; 1,69 triệu ; 1,76 triệu; 1,77 triệu ; 1,78 triệu và 1,78 triệu. Vậy trong nhóm 45% công nhân có lương cao nhất, có hai công nhân có lương thấp nhất là 1,78 triệu. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.