Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là:  

A.

Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

B.

Mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.        

C.

Một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

D.

Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là: Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

Vậy đáp án là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...