Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 mF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc:         

A.

3.105 rad/s.

B.

2.105 rad/s.

C.

105 rad/s.

D.

4.105 rad/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tần số góc của mạch dao động là img1  .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.