Mạch dao động LC có điện tích cực đại trên tụ điện là 9 nC. Điện tích trên tụ điện vào thời điểm mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường bằng: 

A.

3nC.

B.

4,52nC.

C.

2,5nC.

D.

5nC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,52nC.

Ta có WCmax =WC +WL. Theo đầu bài WC = WL 

WCmax = 2WC =>12q02C=212q2C=>q=q02=92=4,52nC 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.