Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V. Điện dung C của tụ có giá trị là ?         

A.

10 µF.  

B.

10 pF.

C.

0,1 pF .

D.

0,1 µF.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp : áp dụng bảo toàn năng lượng trong mạch LC nên ta có img1 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.