Mạch điện có một điện trở R = 90 (Ω) ghép nối tiếp với một cuộn cảm L = 0,318 (H) và một tụ điện C = 50 (μF), tần số 60 (Hz). Nếu áp vào hai đầu mạch này hiệu điện thế U = 30 (V) thì tổng trở của mạch điện có giá trị gần với số nào sau đây:

A.

Z = 121 Ω.

B.

Z = 100 Ω.

C.

Z = 95 Ω.

D.

Z = 112 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Z = 112 Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.