Mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất:

A.

Mạch chỉ có R, L mắc nối tiếp.

B.

Mạch chỉ có L, C mắc nối tiếp.

C.

Mạch chỉ có R, L, C mắc nối tiếp.

D.

Mạch chỉ có R, C mắc nối tiếp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mạch chỉ có L, C mắc nối tiếp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...