Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L=50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0=0,1A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10-4J thì cường độ dòng điện tức thời bằng:         

A.

0,06A.

B.

Không tính được vì không biết điện dung C.  

C.

0,1A.

D.

0,04A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HD: ta có img1 

Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10-4J thì năng lượng từ trường trong mạch là img2

Suy ra i = 0,06A.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.