Make the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

Two friend Tina and Mary are talking about Mary’s new shirt:

- Tina: “That’s a very nice skirt you’re wearing, Mary!”

- Mary: “____________”         

A.

A: I like you said so.

B.

B: It’s nice of you to say so.

C.

C: Thanks, but I’m so afraid.

D.

D: That’s all night.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Dịch nghĩa:

Tina: “Mary, chiếc váy cậu mặc thật là xinh!”

Mary : “Bạn thật là dễ thương khi nói mình như vậy”  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.