Màng sinh chất của vi khuẩn gấp nếp hình thành mêzôxôm, vòng ADN nhân đôi, vách ngăn sẽ tách 2 ADN giống nhau và tế bào chất tạo thành 2 tế bào con. Đây là hình thức sinh sản nào của vi sinh vật?

A.

Phân đôi.

B.

Nảy chồi và tạo thành bào tử.

C.

Sinh sản bằng bào tử vô tính.

D.

Sinh sản bằng bào tử hữu tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân đôi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.