Mark a letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each the following exchanges:

“Excuse me, can you tell me where I can catch a bus to London, please?” - “______”         

A.

A. Sure, go ahead.                 

B.

B. Sorry, I’m new here myself.   

C.

C. OK. Here’s your ticket.           

D.

D. Yes, please.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

“Xin lỗi bạn có thể cho tôi biết tôi có thể đón xe buýt đến Luân Đôn ở đâu không?”

A. Chắc chắn rồi. Cứ làm đi.

B. Xin lỗi, tôi mới đến đây.

C. Được rồi. Vé của bạn đây.

D. Vâng, làm ơn.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...