Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Andrea has a ________ rug on the floor in her bedroom.         

A.

A: sheepskin lovely long white

B.

B: long lovely white sheepskin

C.

C: lovely long sheepskin white

D.

D: lovely long white sheepskin

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Trật tự của tính từ trong câu: opinion [ý kiến nhận xét] → shape [hình dáng] → color [màu sắc] → material [chất liệu] Câu này dịch như sau: Andrea có một tấm thảm làm bằng da cừu màu trắng dài rất dễ thương trên sàn nhà trong phòng ngủ.

Dịch ngược lại đối với trật từ tính từ

 

=> Chọn D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...