* Mắt cận thị có OCc = 12 (cm); OCv = 52 (cm). Đeo kính để chữa cách mắt 2 (cm).

Mắt nhìn thấy vật gần nhất bao nhiêu khi đeo kính trên?

A.

12,5 (cm).

B.

13,5 (cm).

C.

15,8 (cm).

D.

16,8 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13,5 (cm).

Vật tại dc cho ảnh ảo tại Cc.

dc' = −(OCcl) = −10 (cm).

Vật gần nhất cách mắt: 12,5 + 1 = 13,5 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.