Mặt phẳng chứa 2 điểm img1img2và song song với trục 0x có phương trình là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Phương pháp: Giả sử mặt phẳng img1

+) Nếu (P)// Ox thì a = 0.

+) Nếu (P)// Oy thì b = 0.

+) Nếu (P)// Oz thì c = 0.

+) Nếu (P)// Oxy thì a = b = 0,………………..

Lời giải: Mặt phẳng // với Ox nên a = 0 (Giả sử mặt phẳng img2).

Ta có hệ phương trình: img3

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.