Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào?

A.

Khi xung quanh ta có ánh sáng. .

B.

Khi ta mở to mắt

C.

Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

D.

Khi không có vật chắn sáng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.