* Mắt thường có điểm cực cận cách mắt 25 (cm), đặt ở tiêu điểm của một kính lúp tiêu cự 5 (cm) để quan sát vật AB = 2 (mm), đặt vuông góc với trục chính.

Phạm vi ngắm chừng của kính lúp là

A.

4 (cm) ≤ d ≤ 6 (cm).

B.

4 (cm) ≤ d ≤ 5 (cm).

C.

3 (cm) ≤ d ≤ 4 (cm).

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 (cm) ≤ d ≤ 5 (cm).

dv = f = 5 (cm).

dc' = −(OCc − f) = −20 (cm); dc = = 4 (cm).

Vậy 4 (cm) ≤ d ≤ 5 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.