Mặt Trăng quay quanh Trái Đất tại khoảng cách gần bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Trái Đất tác dụng lên mỗi kg khối lượng Mặt Trăng một lực hấp dẫn bằng

A.

lực của Trái Đất tác dụng lên quả cầu khối lượng 1kg nằm trên mặt đất.

B.

3600 lần nhỏ hơn so với lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên quả cầu 1kg nằm trên mặt đất.

C.

60 lần nhỏ hơn so với lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên qủa cầu 1kg nằm trên mặt đất.

D.

360 lần nhỏ hơn so với lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên 1kg khối lượng nằm trên mặt đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3600 lần nhỏ hơn so với lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên quả cầu 1kg nằm trên mặt đất.

Lực hấp dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Nếu Mặt Trăng cách Trái Đất một khoảng cách trái đất một khoảng cách bằng 60R (R là bán kính Trái Đất) thì lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên mỗi kg khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn 3600 lần so với lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên quả cầu 1 kg nằm trên mặt đất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...