Máy tính không có hệ điều hành thì:

A.

Bàn phím gõ không được

B.

Đĩa cứng chạy bình thường

C.

Máy tính không hoạt động

D.

Màn hình không sáng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã được cài đặt một hệ điều hành.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.