Mẹ đem đi chợ 100 000 đồng. Mẹ mua rau hết 8000 đồng và mua hoa quả hết $42\,000$ đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi mẹ mua thức ăn hết bao nhiêu tiền?

A.

50 000 đồng

B.

40 000 đồng

C.

48 000 đồng

D.

52 000 đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Mẹ mua rau và hoa quả hết số tiền là: 8000 + 42 000 = 50 000 (đồng) Mẹ mua thức ăn hết số tiền là: 100 000 – 50 000 = 50 000 (đồng) Đáp số: 50 000 đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.