Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

21 . 0,99 > 21

B.

1,0012 > 1,001

C.

23 : 1,8 > 23

D.

27 : 0,99 < 27

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong các mệnh đề đã cho chỉ có mệnh đề 1,0012 > 1,001 là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.